Silvia Hajduová – konateľ spoločnosti

Telefón : + 421 905 517 201
e-mail : info@sette.sk

Obchodné meno :  SETTE spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti :  Bratislavská 66, 040 11 Košice , Slovenská republika
Kancelária :     Muškátová 5, 040 11 Košice

IČO : 36 568 392
DIČ : 2020055301
IČ DPH : SK2020055301

Právna forma :                spoločnosť s ručením obmedzeným
Obchodný register :       Okresný sud Košice I , oddiel : Sro , Vložka číslo : 13718/V

Kontaktujte nás

No Fields Found.