Ekonomická kancelária SETTE spol. s r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti:

  • jednoduchého a podvojného účtovníctva fyzických a právnických osôb, s tým spojené účtovné, ekonomické a organizačné poradenstvo, účtovný dozor
  • spracovanie a doručovanie daňových priznaní a výkazov, hlásení a štatistík,
  • administratívne služby

Vysoká odbornosť a skúsenosti s vedením účtovníctva pre široké spektrum spoločností sú zárukou kvality poskytovaných služieb a umožňujú nám využívať efektívne metódy, ktoré boli overené v najnáročnejších podmienkach.

Zároveň dokážeme využiť rozsiahly vedomostný potenciál našich pracovníkov a ponúkať individuálny prístup a servis, ktorý dokonale spĺňa i neštandardné nároky našich klientov.

Za účelom zabezpečenia kvality nami poskytovaných služieb aktívne spolupracujeme s daňovými a právnymi poradcami, vďaka čomu sme schopní klientom zodpovedať otázky z oblasti účtovníctva resp. ostatných nami ponúkaných služieb.

Cieľom spoločnosti je vybudovať si s klientom dlhodobý vzťah, založený na kvalitnej spolupráci, vzájomnej dôvere a diskrétnosti.