Spoločnosť SETTE spol. s r.o. začala svoju činnosť v roku 1993 na základe živnostenského oprávnenia podporeného dlhoročnou praxou v oblasti účtovníctva a daní. Postupný rozvoj firmy si v roku 2003 vyžiadal zmenu formy registrácie na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Sídlo spoločnosti je v Košiciach. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej Republiky.

SETTE spol. s r.o. je spoločnosť poskytujúca služby v oblasti vedenia účtovníctva, daní, miezd a personalistiky. Poskytuje ekonomické a účtovné poradenstvo, služby založenia spoločnosti a účtovný dozor.

Prenechajte nám Vašu agendu a my Vám kompletne zabezpečíme účtovníctvo, dane, mzdy a personalistiku.

Pri svojom podnikaní využívame poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu